प्रहरी कन्ट्रोल : १००, टोल फ्री नं.: १६६००१४१५१६
नेपा
EN
बर्म बहादुर रोकाया
२०८०-१२-०२

दर्जा

प्रहरी सहायक निरीक्षक

हराएको मिति

२०८०-१२-०२

हराएको स्थान

बेलडाँडी गउँपालिका कञ्चनपुर-२

कार्यरत स्थान

प्र.चौ झिलमिला कञ्चनपुर

प्रकाशित मिति

२०८०-१२-०९

२०८०-०५-१५

दर्जा

हराएको मिति

२०८०-०५-१५

हराएको स्थान

कार्यरत स्थान

प्रकाशित मिति

२०८०-१०-१८

२०७८-०५-१५

दर्जा

हराएको मिति

२०७८-०५-१५

हराएको स्थान

कार्यरत स्थान

प्रकाशित मिति

२०७८-०५-२१

२०७८-०५-१५

दर्जा

हराएको मिति

२०७८-०५-१५

हराएको स्थान

कार्यरत स्थान

प्रकाशित मिति

२०७८-०५-२१